Home    Aanleiding    Downloads    Contact    Links

           
 

De aanleiding

Enige tijd geleden overleed onze (schoon)moeder. Ze werd getroffen door een hersen-
bloeding en na een verblijf van tien dagen op Intensive Care overleed ze, of beter gezegd: er werd geconstateerd dat ze hersendood was.
Deze diagnose werd overigens bepaald niet lichtvaardig gesteld. In een dergelijk geval worden er een aantal afzonderlijke tests uitgevoerd die de diagnose moeten bevestigen.

Aangezien onze (schoon)moeder als orgaandonor geregistreerd stond in het donorregister, volgde er een gesprek met een donor-co÷rdinatrice om de procedure door te nemen. Informatie over deze procedure kunt u vinden op www.donorvoorlichting.nl
Tot het moment van de operatie werd de beademing voortgezet. Vitale organen hebben immers constant zuurstof nodig. De operatie vond diezelfde avond nog plaats.

De volgende ochtend werden we gebeld met de mededeling dat het hart en de lever reeds waren getransplanteerd en dat de transplantatie van de nieren en het hoornvlies van beide ogen binnenkort zou volgen. Ondanks alle ellende hebben we die ochtend toch wel een voorzichtig rondedansje van blijdschap gemaakt. Het was troost in de puurste zin van het woord.

Dit gevoel hebben we o.a. in de crematieplechtigheid kenbaar gemaakt. We hebben er in de afgelopen tijd vaak met mensen over gesproken en een aantal van hen hebben zich inmiddels geregistreerd als orgaandonor.

De volgende stap was het ontwerpen van een logo en het bedenken van deze site. We hopen u hiermee te overtuigen en nodigen u uit het logo te gebruiken als u onze ervaring deelt en dat ook kenbaar wil maken.
Dit is - behalve onze eigen registratie als donor natuurlijk - ons geschenk aan de wereld!

 

Koert van Veen en John van Drumpt.

Amersfoort, 30 juli 2007